Dr. Szabó Péter

Magyar közjegyzőség

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése

A fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztésének módját a törvény kérelmezői csoportonként eltérően szabályozza.

Minden kérelmezőre irányadó szabály, hogy a kérelmet 1 példányban kell előterjeszteni és ahhoz mellékletet csatolni nem lehet, kivéve az alábbiakat:

 • költségkedvezmény iránti kérelem (erről bővebben a költségkedvezmények részben olvashat),
 • igazolási kérelem,
 • kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem,
 • részletfizetés és fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelem,
 • félbeszakadással kapcsolatos beadványok.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez meghatalmazás sem csatolható, ehelyett magára a nyomtatványra kell rávezetni, vagy a beadványnak kell tartalmaznia, a meghatalmazott azon nyilatkozatát, hogy az ügyben érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területén illetékes. Fizetési meghagyásos eljárásban illetékesség kikötésének helye nincs.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre szolgáló űrlapon az alábbiakban részletezett módon kell előterjeszteni. A kérelemben szereplő adatok helyességéért a kérelmező felel.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének módjai:

 • elektronikus úton

  Jogi képviselővel rendelkező fél és jogi személy fél kérelmét kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara fizetési meghagyás ügyintézésének internet alapú számítástechnikai rendszerébe belépve, on-line felületen elérhető erre rendszeresített űrlapon kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A kérelem benyújtója – felhasználó - a beadvány adatainak beviteléről a rendszeren keresztül, elektronikus úton visszaigazolást kap, amelyet saját felületére történő bejelentkezést követően tekinthet meg. Az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elosztása a rendszer alkalmazásával automatikusan a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban történik.

 • papír alapon

  Természetes személyek és a nem jogi személyek - azaz a kérelmező, aki kérelmét nem elektronikus úton köteles benyújtani - a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet papír alapon, bármelyik közjegyzőnél előterjesztheti. Amennyiben a jogi képviselővel rendelkező fél kérelméhez megengedett mellékletet csatol, a beadványt szintén papír alapon terjeszti elő. A fizetési meghagyást ebben az esetben is erre a célra rendszeresített papír űrlapon kell előterjeszteni, amely kitöltési útmutatóval együtt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról letölthető (www.mokk.hu). A papír alapon előterjesztett beadvány adatait a közjegyző rögzíti a fizetési meghagyás ügyintézésének internet alapú számítástechnikai rendszerében. Az eljárásban az a közjegyző jár el, akinél a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet előterjesztették.

 • szóban

  Az a kérelmező, aki kérelmét nem elektronikus úton köteles benyújtani, a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet szóban, bármelyik közjegyzőnél előterjesztheti. A beadvány adatait a közjegyző rögzíti a fizetési meghagyás ügyintézésének internet alapú számítástechnikai rendszerében és erről igazolást ad. Az eljárásban az a közjegyző jár el, akinél a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet szóban előterjesztették.

Eljárási díj

A fizetési meghagyásos eljárásért eljárási díjat kell fizetni, amely alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összege.

A díjalap után az eljárási díj mértéke:

 • az alapeljárásban 3 %, de legalább 5.000 forint és legfeljebb 300.000 forint, de a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1.000 forintnál, mint ahány fél van,
 • részletekben való teljesítés, fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárásban 1 %, de legalább 5.000 forint és legfeljebb 15.000 forint.

A jogosult a díjat a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus úton történő előterjesztése esetén - az űrlap on-line feltöltését követően, internetes fizető felületen - banki átutalással, a kérelem papír alapú vagy szóbeli előterjesztése esetén postai készpénz-átutalási megbízással fizeti meg.